Islamic Widget

Friday, June 29, 2012

WALIYULLAH


WALI AKHTAB @ WALI QUTUB: Seorang sesuatu masa
iaitu ketua segala wali.
WALI AIMMAH:Seorang juga iaitu pembantu WALI QUTUB dan
bakal pengganti WALI QUTUB.
WALI AUTAD:4 orang semua yang bertugas menjaga
4 penjuru mata angin.
Masing masing menjaga wilayah tersendiri.
Pusat wilayah adalah di KAABAH.
Kadang kadang terdapat juga wali perempuan.
GELARAN MEREKA:
Abdul Haiyi
Abdul Alim
Abdul Qodir
Abdu Murid.

WALI ABDAL: 7 orang
persediaan sebagai wali pengganti.

WALI NUJABA': 8 orang
WALI NUQOBA': 12 orang yang memegang hukum syariat.
WALI HAWARIYUN: Jihad fisabilillah
WALI RAJABIYUN: 40 orang kekeramatan kerana menghormati dan beramal
dibulan Rejab.

SANTAI

No comments: